III. YÖNEP Çalıştayı


Çalıştayın Amacı

Bu yıl üçüncüsünün düzenleneceği Yönetimde Eleştirel Perspektifler (YÖNEP) Çalıştayı “Sağlık Yönetimi Perspektifinde Modern Tıp ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar” başlığıyla yola çıkmaktadır. Bu kapsamda tıbbın metalaşması, ilaç sektörünün sağlığa dair yansımaları, popüler kültür-medya ve sağlık, organ kaçakçılığı, sağlık sisteminin sorunları, alternatif tıp gibi konulara eğilerek modern tıp, sağlık sektörü ve diğer tıbbi yaklaşımların arka sokaklarında gezinmek ve var olan ancak sıklıkla dile getirilmeyen gerçekler hakkında farkındalık yaratmak amaçlamaktadır.

Çalıştayın İşleyişi

İki gün boyunca, 4 oturum şeklinde yürütülecek çalıştayda toplam 10 bildiri sunularak tartışılacaktır. Her bildiriye 15 dakika sunum, 45 dakika tartışma olmak şartıyla toplamda 1 saat süre ayrılacaktır. Her bildiri alanında uzman 6 kişilik ekip tarafından tartışılarak değerlendirilecek ve bildirinin geliştirilmesi için katkı sağlanacaktır. Çalıştaya bildirisiz katılım yapılamayacaktır. Çalıştay sonunda bildiriler kitaplaştırılacaktır (bildiri kitabı değil, editörlü kitap olarak yayınevi tarafından basılacaktır).

Bildirilerin Gönderimi ve Değerlendirilmesi

Yapılacak olan çalışma en geç 12 Nisan 2019 tarihine kadar projelendirilerek bilgi@yonep.org adresine gönderilmelidir. Projelendirme, “proje hazırlama formu”na yapılacaktır. Yapılan projede bildiri başlığını, yazar(lar)ın ad-soyadını, çalıştığı kurumu, adresini, telefonunu ve e-mail adresini içeren bir kapak sayfası; çalışmada ne yapılacağını, neyin tartışılacağını ifade eden çalışmanın kısa bir özeti (500-650 kelime);  problemin tanımı,  çalışmanın amacı; eğer nitel desen benimsenecekse yöntem (teorik çalışmalarda bu şart aranmaz); yazarın özgeçmişi ve yazarın daha önce yapmış olduğu çalışmalar yer almalıdır. Gönderilen projeler hakemler tarafından değerlendirilerek yazarlara 31 Mayıs 2019 tarihinde dönüş yapılacaktır. Projesi kabul edilen yazarlar çalışmalarını ez az 7500 kelime olacak şekilde  tam metin haline getirerek 4 Ekim 2019 tarihine kadar bilgi@yonep.org adresine göndermelidirler. Tam metinler hakemler tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar (kabul/ret)  14 Ekim 2019 tarihinde yazarlara bildirilecektir. Bildirisi kabul edilen yazarlar 21-22 Kasım 2019 tarihinde bildirilerini tartışmak üzere YÖNEP Çalıştayına katılacaktır.

Çalıştaya Katılım Şartları

 

III. YÖNEP Çalıştayı Sonuç Raporu İçin Tıklayınız

 

 

Önemli Tarihler